UiS

Universitetet i Stavanger (UiS) har en innovativ og internasjonal profil og er en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Samfunnsoppdraget vårt er å utfordre det velkjente, utforske det ukjente. Vår felles retning skal drives fram av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og ved å legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn.

Flere miljøer på Universitetet jobber med fornybar energi og solenergi. På Teknisk Naturvitenskapelig fakultet er blant annet Professor Harald N. Røstvik ansatt i byplanleggingsmiljøet. Røstvik ble nylig kåret som en av verdens fremste solenergi-pionerer (1970-2020) av International Solar Energy Society. Han leder flere kurs der solenergi spiller en nøkkelrolle. Nettverkene Future Energy Hub og Nettverk for smartby-forskning har og forskere som jobber med solenergi og energisystemer. Det planlegges en ny ingeniørgrad i batteri og energiteknologi med oppst

English EN Norsk bokmål NO