NMBU

NMBU har studier og forsking som møter de store globale spørsmåler om miljø, berekraftig utvikling, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.
English EN Norsk bokmål NO