Norconsult

Norconsults tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.

Vi leverer tjenester innen planlegging og rådgivning i alle faser av oppdragene; fra idéfase og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Vi løser våre oppdrag gjennom våre elleve markedsområder; Samferdsel, Bygg og eiendom, Energi, Vann og avløp, Industri, Olje og gass, Miljø, Sikkerhet, Plan, Arkitektur – og IT.

English EN Norsk bokmål NO