Endelig gjennombrudd for borettslag

Endelig er det bevegelse i saken om muligheter for sol på borettslag. Saken har halt ut i tid, etter at det allerede for flere år siden var vedtatt at beboere i borettslag skal ha like muligheter til sol på taket som folk i enebolig.

Sammen med bl.a. Huseierne og NBBL har Solenergiklyngen bidratt til å øke fokuset på borettslag og mangelen på muligheter for solenergi der. Nå har Regjeringen kommet ut og varslet endringer, og at disse vil komme på høring snarlig.

Dette er gledelige nyheter for borettslag, og vil nok i praksis bety at borettslag kan ha felles solenergianlegg, og at beboere kan dele på strømmen og bli plusskunder med en virtuell fordeling av strømmen gjennom Elhub.

Vi ser for oss at et utgangspunkt i høringen vil være like den ordningen som NVE skisserte allerede i 2019, og som er utgangspunktet for det unntaket fra dagens regelverk som Norgesnett har fått i Fredrikstad, og som er omtalt i denne podcasten med FutureHome.

Vi ser begrensninger i forslaget, blant annet at det er fokus på brukere i samme bygg, mens det for borettslag som består av flere bygg ville kunne ha gitt større fordeler både for nett og forkunder om man kunne dele på tvers av bygg, f.eks. om disse har ulik orientering for solenergianlegget.

I tillegg åpner en slik endring for at samme regler burde gjelde for andre typer bygg, som kjøpesenter og kontorbygg, der en byggeier eier taket, men der forbruket er fordelt bak ulike målere og til ulike kunder eller bedrifter.

English EN Norsk bokmål NO