Fred Olsen Green Power

Fred. Olsen Renewables (FOR) har inngått en bilateral avtale med Solar Energy Institute of Singapore (SERIS) for å utvikle unik kompetanse innen offshore og nær-land Floating PV (FPV) -systemer i marine / saltvannsforhold. Samarbeidet tar sikte på å sammenligne ulike marine FPV-løsninger for forskjellige klimatiske forhold. Avtalen vil senere bli utvidet til å omfatte flere partnere, vanligvis FPV-teknologileverandører som ønsker å teste og kvalifisere teknologien sin for bruk under marine forhold.

English EN Norsk bokmål NO