Straffes for miljøtiltak

– Men vi må jo få økonomi i det. Ellers er det jo uaktuelt, sier Oda Kristine Sneen Fjeldsæter, som er produksjonstrainee ved en av Orkla Foods største fabrikker, Stabburet i Fredrikstad. Foto: Orkla Foods Norge.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å fjerne elavgiften og nettleien for egenprodusert solenergi for borettslag. Det samme bør gjelde for næringsbygg, mener solkraftbransjen. De krever at næringseiendommer får en tilsvarende ordning som det nå legges opp til for borettslag, men at det også blir lov å dele strømmen man selv produserer over til nabobygget man […]