5 GW solenergi innen 2030?

Ask Ibsen Lindal, sol

MDG med mål om 5 GW solenergi innen 2030

Er 5 GW solenergi innen 2030 mulig?

 

Tidligere i år hadde Solenergiklyngen et webinar om partienes ambisjoner for solenergi og enøk, sammen med Huseierne, Nelfo, NBBL, Naturvernforbundet, og Novap. Flere partier har nå målsetninger for solenergi, men høyeste ambisjoner har MDG satt seg, med 5 GW innen 2030. 

I 2020 ble rundt 40 MW installert, ned fra rett over 50 MW i 2019. For å nå dette målet må vi se en bratt vekst, men forsåvidt ikke høyere enn den veksten vi så før korona-pandemien.

Ask Ibsen Lindal er energipolitisk talsperson, og er gjest på denne ukens podcast-episode, blant annet om målet på 5 GW, som formulert slik i partiprogrammet:

Sette mål om at Norge innen 2030 skal ha solstrøm med samlet effekt på 5 GW og ruste opp virkemiddelapparatet kraftig for å få det til. Blant annet skal støtten til solceller på eksisterende bygg utvides, og det skal gis støtte til solceller på nybygg og bygningsintegrerte solceller.
MDGs valgprogram
2021-2025

– 5 GW er faktisk mer ambisiøst enn Solenergiklyngens veikart. Og kanskje er ikke tidspunktet vi skal nå dette det viktigste, men at vi setter en retning. Og da er det viktig at vi fortsetter med støtte til solenergiprosjekter. Ikke nødvendigvis for å subsidiere, men for å øke farten, og skape et stabilt marked, sier Lindal.

– Det er også viktig å endre rammevilkårene for å utløse prosjekter i næringslivet, slik at store næringskunder får insentiv til å dekke takene, og bidra til mer kraft og samspill med kraftnettet.

Og nettutfordringene vil ikke Lindal ta lett på, og trekker fram at flere erfaringer trengs for å bli sikrere på mulighetene med solenergi  distribuert i kraftnettet:

  1. Utfordre nettselskapene lokalt og be dem ha lavere terskel for dispensasjoner
  2. Få i gang flere gode piloter i større skala slik at man får et stort tilfang av prosjekter hvor man greier å vise avlastningseffekter på nettet fra større integrerte solkraftprosjekter
  3. Sette i gang en utredningsprosess fra Stortinget basert på dette, med ny nettariffmodell som muliggjør nabolagsstrøm uten å bli straffa for mye i nettleia, og der man samtidig rydder opp i de andre barrierene dere tidligere har pekt på
Ask Ibsen Lindal

Men er 5 GW solenergi innen 2030 mulig i Norge? Vi spør Erik Marstein, som har stått bak veikartet for solenergi i Norge:

– Vi har skissert en installert kapasitet på 2-4 GW i 2030. Det er basert på en organisk vekst, der man gradvis har fjernet hindre. Men det er ingenting i veien for at solenergi kan vokse raskere med en mer offensiv og ambisiøs politikk og rammevilkår for solenergi. Vårt veikart viser dermed et mulighetsrom, men er på ingen måte en øvre grense.

Hør podcasten med Ask Ibsen Lindal her:

 

 

Hør også en tidligere episode med Erik Marstein om veikartet.  
English EN Norsk bokmål NO