Innføring i bærekraftig business på NHH

Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen, NHH

Sammen DigitalNorway har Solenergilkyngen vært med på å få støtte fra Kompetanse Norge til å heve kompetansen innen bærekraft og digitalisering. Resultatet er at partnere i Solenergiklyngen nå har mulighet til å delta i programmet Innføring i bærekraftig business ved NHH.

Sveinung Jørgensen og Lars Jakob Tynes Pedersen er kjente fjes innen bærekraftig forretningsutvikling og leder Centre for Sustainable Business ved NHH. De har også skrevet bøker innenfor temaet, og driver podcasten Bærekraftseventyr, som man kan finne på jorgensenpedersen.no.

Her kan aktører i solenergibransjen også finne mye relevant for å utvikle sin bedrift i mer bærekraftig retning.

Mer om programmet

Næringslivet forventes å være en del av løsningen på vår tids store bærekraftsproblemer, og forskning viser i stadig større grad at bedrifter som lykkes med dette, belønnes på markedsplassen.

For å dokumentere at din bedrift er partner i Solenergiklyngen, legg ved dette dokumentet som er en oversikt over partnere.

Uansett bransje må lederne derfor være i stand til å integrere FNs bærekraftsmål og andre viktige miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) hensyn i sine strategier og forretningsmodeller og i virksomheten. Dette endringsbehovet forsterkes av trender som digitalisering, sirkulær økonomi, globalisering, nye regelverk og forbrukerpreferanser i stadig utvikling.

 

Emnet skal gi deg verktøyene, rammene og kunnskapen bedriften trenger for å være forberedt på framtiden. I emnet vil du lære hvordan bedrifter kan redusere utslipp og nå andre sentrale bærekraftsmål. Du vil lære å forstå hva bærekraftig og sirkulær økonomi er, og hvordan du skal anvende et rammeverk som vil sette deg i stand til å gjøre bærekraftsutfordringer om til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefordeler.

Podcast

Hør episoden med Jørgensen og Pedersen og finn ut mer om hva du kan lære.

Oversikt over studiet

Videre er målet å gi deg innsikt i hvordan du kan utvikle en tilpasningsdyktig og læringsorientert kultur, og hvordan det kan gi konkurransefordeler sammenlignet med andre i samme bransje. Denne kunnskapen er avgjørende for virksomheters kapasitet til å innovere i egne forretningsmodeller for å bli mer orientert mot, og kunne profitere på, bærekraft og grønn omstilling av både produkter og interne prosesser.  

Hør også tidligere episoder som berører bærekraft i solenergibransjen.

English EN Norsk bokmål NO