Solenergi på universitetene

Podcast-logo

Norske universiteter og høyskoler har studier som spenner bredt innen solenergi, fra materialer, produksjon, og fysikken rundt solenergi, til systemutvikling og integrasjon av solenergi i kraftsystemet.

Gjennom våren har Solenergiklyngen hatt flere av de akademiske samarbeidspartnerne som gjester i Solenergiklyngens podcast, der vi har snakket om fagområder og studiemuligheter.

Vi ønsker å bidra til god dialog mellom bransjen og utdanningsmiljøene, slik at bransjen kjenner hvor nye kandidater kan komme fra; at studentene kjenner bransjen, og har gjort semester- eller masteroppgaver sammen med dem; og at professorer og andre akademiske ansatte får kontinuerlig påfyll fra en bransje i rask endring.

 

 

Ikke minst er det viktig i en bransje vi forventer skal vokse raskt, både i Norge, og som eksportmulighet for norske bedrifter. En voksende bransje skaper nye arbeidsplasser, som må fylles med personer med riktig kompetanse. Vi kaller det kapasitet for vekst.

Her kan du høre podcastepisodene vi har laget med UiO og IFE, NTNU, UiA, HVL, UiT, og NHH. Her kan du få et innblikk i hva fagpersoner ved utdanningsinstitusjonene jobber med og er interessert i, og i noen av episodene også mer om studieprogrammene man kan velge om en er interessert i en karriere innen solenergi.

 

Dessuten finner du her episoder med Josefine Selj og Erik Marstein, som begge jobber ved IFE, men som også er tilknyttet UiO.

Trykk på (i) neders til høyre på episodene for “show notes”.

English EN Norsk bokmål NO