Sol til folket! Arendalsuka 2021

Sol til folket!

Solkraft har et stort potensial i den norske kraftmiksen. 

Sol er en konfliktfri kraft som kan bidra til å dekke kraftunderskudd ved elektrifisering og bidra til å nå klimamålene. Norge har kompetansen som skal til.

Skift, Solenergiklyngen og Multiconsult skal sammen vise fram suksesshistorier og det store potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser innen norsk solkraftindustri.

Vi presenterer selskaper fra ulike deler av verdikjeden og ulike bruksområder (boliger, næringsbygg/områdeutvikling og solparker).

Hvert selskap gir en utfordring til politikerne: Hva må til for å ta ut potensialet?

Medvirkende:

 

Trine Kopstad Berentsen, Daglig leder, Solenergiklyngen

Jens Ulltveit-Moe, Styreleder, Skift

Bjørn Thorud, Multiconsult

Andreas Thorsheim, CEO, Otovo

Kristin Melsnes, CEO, Solgrid

Svein Nassvik, Sjefsrådgiver, Skanska Norge

Vi får en politisk debatt mellom
Lene Westgaard-Halle (Høyre),
Oda Sofie Pettersen (Miljøpartiet De Grønne),
Sigbjørn Gjelsvik (Senterpartiet),
og Kari Elisabeth Kaski (SV)


Moderator er Heikki Eidsvoll Holmås, bærekraftansvarlig i Multiconsult.

Hvor: Thon Hotel Arendal. Rom: Smalsund (begrenset antall fysiske plasser!)

Når: 17. august 14:30-16:00

Finn oss på Arendalsuka.no

Kontakt: Lill-Torunn Kilde ltk@solenergiklyngen.no

Innledere

Solenergiklyngen består av en samlet norsk solenergibransje, som vil utvikle og skape vekst ved å industrialisere bærekraftige solenergiløsninger i verdensklasse. Klyngen ønsker å gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol og energisystemer.
Trine Kopstad Berentsen er daglig leder, med snart 10 års fartstid i norsk solenergibransje.

Skift- Næringslivets klimaledere skal være pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Skift har en visjon om å skape et lønnsomt næringsliv i vekst, med redusert klimaavtrykk, og samler de mest klimaambisiøse selskapene i Norge. Jens Ulltveit-Moe er grunnlegger og konsernsjef i industriselskapet Umoe, og styreleder i Skift.

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving, og er  involvert i fornybar energi-prosjekter over hele verden. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper de effektive og bærekraftige energiløsninger for en positiv samfunnsutvikling.

Bjørn Thorud er seniorrådgiver i Multiconsult. Han er en av Norges fremste eksperter på bruk av solenergi, gjerne i avanserte hybride systemer.

Bjørn Thorud Foto: Hampus Lundgren

Otovo er en markedsplass for energiinstallasjoner, og jobber for å bli nummer én i Europa på solenergi for privatboliger. Andreas Thorsheim er gründer og adm. direktør i Otovo. Han har bakgrunn fra Opera Software og Schibsted før han begynte å jobbe for å gjøre det lettere å få solceller på hustak.

Solgrid ble grunnlagt i 2020 og har som mål å bli en ledende nordisk produsent av solenergi.

I samarbeid med kraftprodusenter, offentlige myndigheter og nettoperatører utvikler, bygger, driver og eier selskapet solkraftverk i industriell skala. Kristin Melsnes er daglig leder i Solgrid og har solid erfaring fra kraftbransjen i Norge og Sverige.

Skanska Norge er et prosjektutvikler- og entreprenørkonsern med forretningsområder innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og spesialistselskaper. Selskapet skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge. Skanska var en av aktørene bak Powerhouse, Norges første energipositive forretningsbygg, som ligger på Brattørkaia i Trondheim. Svein Nassvik er sjefsrådgiver i Skanska Teknikk.

Program

14.30 «Solar is King»: Innledning ved daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen, som samler hele den norske solkraftbransjen.
Vi sier også hjertelig velkommen til moderator Jens Ulltveit-Moe, styreleder i Skift.

Sol til hjemmet: Suksess med solstrøm i stikkontakten.
Ved Andreas Thorsheim, gründer og adm.dir. i Otovo.

Sol til industrien: Løsninger og potensialet.
Ved Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult

Sol til nettet: Solparker i Norge kan bidra med ny fornybar kraft i samspill med mennesker og natur, ved Kristin Melsnes, daglig leder i Solgrid.

Sol til byutvikling: Solkraften spiller på lag med smart områdeutvikling. Eksempel: Powerhouse Brattørkaia.
Ved Svein Nassvik, sjefsrådgiver i Skanska.

PolitikerdebattAlle elsker sol, men hva må til for å slippe den inn?

Hvordan kan politikerne fjerne hindringer og stimulere til vekst i vår nye grønne solindustri?

Vi får en politisk debatt med:
Lene Westgaard-Halle (Høyre),
Oda Sofie Pettersen (Miljøpartiet De Grønne),
Sigbjørn Gjelsvik (Senterpartiet),
og Kari Elisabeth Kaski (SV),

Moderator er Heikki Eidsvoll Holmås, bærekraftansvarlig i Multiconsult.

16.00 Slutt

Alle arrangement under Arendalsuka følger de nasjonale retningslinjene for smittevern.
Retningslinjene finner dere her.

 

Vi ber vårt publikum:

 

– Registrere deg ved inngangen

– Vaske eller sprite hender ofte og grundig

– Benytte munnbind fram til du har funnet din plass

– Bruke albuen om du må nyse eller hoste

– Holde deg hjemme dersom du føler deg syk 

Disse er med på arrangementet:

English EN Norsk bokmål NO