RME foreslår ny ordning for deling av lokal strømproduksjon

Dette er et skritt i riktig retning og det er veldig bra at en slik løsning lanseres. Det passer for borettslag og leilighetskomplekser primært. Likevel mener vi at ordningen inneholder svakheter og uklarheter har tatt lang tid.

Systemgrensen settes ved 500 kWp som tillatt å dele, men innenfor samme eiendom. Dette unnlater muligheter for smart energistyring og områdeutvikling. Begrensningen til enkeltbygg gjør det også vanskeligere å dele kraft i næringsparker. Begrensningen på 500 kWp løser heller ikke problemet med store industribygg som tilknyttes flere transformatorer.

Det blir krav til innrapportering av effekten på solkraftverk i Elhub som nå er frivillig men uklart hva som skal rapporteres inn (kWp /likestrømseffekt eller kW/vekselstrømseffekt).

(Plusskundeordningen med begrensning på 100 kwh innmating til nettet gjelder fortsatt og har ikke noe med denne nye ordningen å gjøre).

Les mer her om ordningen på NVE sine sider HER.

English EN Norsk bokmål NO