Nasjonalt, tverrfaglig samarbeid om mikronett under etablering

Solenergiklyngen (i regi av Interreg ecoINSIDE-prosjektet) er med og støtter forsøket på å etablere et nasjonalt, tverrfaglig samarbeid for innhenting og deling av data og kunnskap om hvordan bruken av mikronett og ny energiteknologi kan styrkes. Blant annet klyngepartnerne Solcellespesialisten, Pixii  og PQA er sentrale i arbeidet. Statsbygg sitt energiprosjekt på Campus Evenstad er sentralt i utredningsarbeidet.  

Det avanserte energianlegget på Campus Evenstad i Østerdalen inneholder blant annet batteribank, solceller, solvarmeanlegg og et flisfyrt anlegg for produksjon av strøm og varme. Her kan også elbiler kobles opp til anlegget for å være en del av batteriparken og forsyne campus med strøm.

Ler mer: Nytt samarbeid om energiteknologi (Statsbygg.no)

Etablerer et nytt samarbeid om energiteknologi (Bygg.no)

English EN Norsk bokmål NO