79 millioner til hybride sol – og vannkraftverk

Scatec i samarbeid med Prediktor, Ocean Sun, Multiconsult, Statkraft, Hydro, SINTEF Energi, SIVA, NTNU, IFE, Universitetet i Oslo og Solenergiklyngen har fått tildelt 79 millioner NOK fra regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling «grønn plattform».  Prosjektet skal utvikle verdens første hybride sol- og vannkraftverk basert på flytende solkraftteknologi med integrert batterisystem, og nye digitale verktøy for optimal planlegging, dimensjonering, design og drift.

Det er mange fordeler med hybride sol og og vankraftverk, og i dette prosjektet vil vi ha mulighet til å videreutvikle og optimalisere løsninger med et enormt internasjonalt potensiale.  Dette er et glimrende eksempel på norsk energikompetanse i skjønn forening og vi gleder oss til fortsettelsen!

Les mer: 1 milliard kroner til elleve store grønne omstillingsprosjekter – regjeringen.no

English EN Norsk bokmål NO