Samarbeid om ny nettleie

Ny nettleie

Solenergiklyngen har over lengre tid jobbet med flere andre interesseorganisasjoner med problematikken rundt ny nettleie som er varslet innført fra neste år. Vi har uttrykt vår bekymring for at det blir ulike modeller hos de ulike nettselskapene. Nå har vi fått svar fra en gruppe nettselskaper.

Det er Ingvild Ween, Kommunikasjonssjef Lyse Elnett AS som har svart på vegne av nettselskapene at de er enige i at det er uheldig om vi får mange ulike modeller for nettleie. Flere nettselskaper jobber derfor sammen for å standardisere ny modell for nettleie innenfor de nye regulatoriske kravene og at mange nettselskap vil slutte seg til denne. De er enig at en lik overordnet modell vil gjøre det enklere for tredjepartsaktører å tilpasse og lage systemer som kan hjelpe kunder å jevne ut forbruket i tråd med formålet med ny nettleie, og at kostnadene med styringssystemer kan holdes nede.

Modellen

Den overordnede modellen har et kapasitetsledd og et energiledd, der kapasitetsleddet har ulike trinn målt etter kundens månedlige maksimaleffekt. Prisene vil variere mellom nettselskapene fordi nettselskapene har ulike inntektsrammer. Bruk av kapasitetstrinn vil oppfylle forskriftens krav om fastledd differensiert på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt, og vil ikke være et effektledd.

Tilgang til strømdata

Når det gjelder tilgang til strømdata har særlig forbruker rettede organisasjoner som Huseierne vært opptatt dette. Nettselskapene svarer at de ønsker å finne rasjonelle løsninger på dette, og har satt i gang et prosjekt gjennom DIGIN som ser på dette. DIGIN er et felles digitaliseringsinitiativ for å utarbeide løsninger for datautveksling og effektiv informasjonsflyt.

Veien videre

Dett blir en nærmere dialog om ny modell for nettleie med nettselskapene.

De tre bransjeorganisasjonene, Energi Norge, Distriktsenergi, og Samfunnsbedriftene Energi støtter arbeidet om felles nettleiemodell.

English EN Norsk bokmål NO