Et lite løfte om sol

Solkraft blir med i den nye regjeringens satsning på fornybar energi. Men vil det gå fort nok? Hurdalsplattformen viser til Norges behov for mer kraft, bedre overføringsnett for å bygge opp nye grønne næringer, elektrifisering av samfunnet og å nå klimamål. Regjeringen vil derfor sørge for en samlet plan for økt kraftproduksjon. I tillegg skriver […]