Et lite løfte om sol

Solkraft blir med i den nye regjeringens satsning på fornybar energi. Men vil det gå fort nok?

Hurdalsplattformen viser til Norges behov for mer kraft, bedre overføringsnett for å bygge opp nye grønne næringer, elektrifisering av samfunnet og å nå klimamål. Regjeringen vil derfor sørge for en samlet plan for økt kraftproduksjon. I tillegg skriver regjeringen i et eget punkt at man skal sette seg mål for hvor stor produksjonen av vindkraft til havs og solenergi skal være innen 2030.

– Det er gledelig at vi endelig skal få solkraft inn som en del av satsningen på fornybar energi her til lands, og vi gleder oss til å bidra med kunnskapsunderlag for denne politikken. For her må vi bare brette opp ermene og sette i gang, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Må endre reguleringene
Som første punkt under temaet «Fornybar kraft til folk og industri» ligger følgende: «Lage en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og andre energi- og infrastrukturutbygginger som krever konsesjon.»

– Denne planen må også ta opp i seg de regulatoriske endringene som kreves for å gjøre det lettere for norsk industri å bygge ut og dele strøm fra solkraftanlegg, sier Kopstad Berentsen.

Plattformen viser fram flere tiltak som kan gi positive utslag både for solkraftbransjen og forbrukerne: «Utforme flere kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader som inkluderer lavere avgift på elektrisk kraft, økt bostøtte, geografisk prisutjevning av nettleie, styrkede forbrukerrettigheter og økt produksjon av norsk kraft.»

Den nye regjeringen vil også fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier og prioritere industriens kraftbehov. Dette er godt nytt for norsk silisiumindustri.

Kan bli for sent

Punktene i planen lover derfor godt for å få sol inn i det norske energisystemet. Men det kan gå for sakte. Regjeringen satser først og fremst på å henge med i det grønne skiftet når verden reduserer sin etterspørsel etter fossil energi. Statsminister Jonas Gahr Støre gjentar sitt budskap om at omstillingen ikke må skje ved å legge ned oljenæringen, men å bruke de viktige industrimiljøene til å bygge opp og dra nytte av energitransformasjonen.

– Vi er enige i at kompetansen vi har i oljenæringen må utnyttes for alt den er verdt. Men vi har ikke tid til å vente på at etterspørselen etter fossil energi blir redusert. Da har alle de andre landene allerede brukt tiden til å utvikle teknologi og posisjonere seg. Hvis vi i tillegg skal bruke ny fornybar energi på å elektrifisere sokkelen, så havner vi i bakleksa, sier Berentsen.

Hun mener dette står i sterk kontrast til punktet om at regjeringen vil utrede hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri.

Til slutt nevner Regjeringen at Svalbards omstilling til et fornybart energisystem skal være i tråd med stedets behov, muligheter og miljømål.

– Her er det gledelig å se at tiden har gått fra fossile mellomløsninger, og at man går direkte over til ren fornybar kraft. Vi gleder oss til å se mer solkraft på Svalbard, sier Berentsen.

Foto: Fra besøk til REC, Lill-Torunn Kilde/Solenergiklyngen

English EN Norsk bokmål NO