Eksportseminar for solbransjen

13. oktober inviterte vi virkemiddelapparatet, Norfund og Norad til dialog med solenergibransjen om muligheter og utfordringer knyttet til eksport og internasjonalisering hos SANDS. Solenergi er en forutsetning for å nå både Parisavtalen og bærekraftmålene og samtidig en stor eksportmulighet for Norge, hvordan kan vi jobbe sammen slik at vi drar i samme retning?

Presentasjoner fra bransjen bidro til økt kunnskap om mulighetsrommet og konkrete innspill til hvordan virkemiddelapparatet kan støtte opp under det økte eksportpotensialet.  Takk til Multiconsult, Terje Osmundsen, Otovo, Ocean Sun, NorSun og Kube Energy for sine bidrag.

Eksportstrategirådet, Eksportfinansiering Norge, Innovasjon Norge, Norad og Norfund deltok i paneldiskusjon avslutningsvis, og det var enighet om viktigheten av å samordne virkemidler og gjøre det lettere å finne frem for små og mellomstore aktører.  Hvordan støtte opp om en bransje som er så sammensatt? Det ble påpekt at man trenger gode møteplasser og dialog – og bedriftsnettverk som klyngen bidrar til for å støtte opp om næringen videre.

Bærekraftig og rettferdig produksjon av silisium er i økende grad et konkurransefortrinn for norsk solindustri. Det kom frem at hverken Norfund eller Norad per i dag rapporterer på C02 avtrykk i sine prosjekter. Innføring av mål for å redusere utslipp i bistanden og bestillerkompetanse utgjør her en mulighet til å styrke eksportgrunnlaget for solindustrien og en fornybar fremtid for utviklingspolitikken. Et konkret eksempel på hvordan dra i samme retning. 

Vi takker for gode innlegg og diskusjoner, se presentasjonene som ble holdt her:

English EN Norsk bokmål NO