Søker om konsesjon for Norges første solkraftverk

Solkraftselskapet Solgrid AS har søkt om konsesjon for å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk i Innlandet fylke.

Solgrid har utviklet sitt første norske prosjekt i Stor- Elvdal kommune. Det blir den første solkraftkonsesjonen som behandles av NVE. Solgrid er partner i Solenergiklyngen og et av flere selskaper som planlegger utbygging av bakkemontert solkraftverk i Norge.

Solkraftverket er planlagt i et område bestående av et tidligere grustak og spredt furuskog, og ambisjonen er ferdigstillelse i løpet av 2022 dersom alt går som planlagt.

Riktig areal

– Vi har funnet et prosjekt som tikker av på alle de viktige boksene. Stor-Elvdal kommune er fremoverlente, vi har et godt areal, kort avstand til strømnettet og tilfredsstillende solinnstråling, sier Kristin Melsnes, administrerende direktør i Solgrid.

Solkraftverket omfatter 170 mål og ligger i tilknytning til Furuset gård i Stor-Elvdal, midt i Innlandet fylke. Ifølge Melsnes er dette et godt eksempel på arealer som er attraktive for solkraft.

-Vi ser etter uproduktive næringsområder, som enten er delvis i bruk eller som ligger brakk, med god solinnstråling. Alternativet er samdrift med landbruk, sier hun.

Skaper arbeidsplasser

Kommunen er positive til utviklingen og har, sammen med grunneier, jobbet tett med Solgrid for å utvikle prosjektet. – Det er fantastisk at vi i Stor-Elvdal kan få landets første solkraftverk. Solkraft bidrar både til lokale arbeidsplasser og innebærer minimale inngrep i naturen, sier Bjørn Vegard Øiungen, næringsutvikler i Stor-Elvdal kommune.

-Her treffer man virkelig planken. Det er gøy å se hvordan et nedlagt grustak kan få nytt liv og gi grønn energi til vår befolkning, sier han.

Når anlegget er ferdigstilt vil det levere 6,4 GWh til kraftnettet i året, som tilsvarer forbruket til om lag 320 eneboliger. Det vil bygges med såkalt bifacial-teknologi, som fanger opp solinnstrålingen fra begge sider av panelene.

Gunstig norsk klima

Solgrid, som har Østfold Energi og Akershus Energi på eiersiden, har i år bygget sitt første solkraftverk i Sør-Sverige. Ambisjonene er å realisere flere prosjekter i Norge, med hovedfokus på Viken-området.

– Forholdene ligger godt til rette i Norge. Det er solinnstråling som er avgjørende og det kalde klimaet vårt er faktisk gunstig for solcellenes virkningsgrad og levetid. Selv om vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet har vi tro på at solkraft vil spille en stadig viktigere rolle, sier Melsnes.

I følge NVE er det forventet at kraftbehovet i Norge vil øke med cirka 30 TWh frem mot 2030, i takt med elektrifiseringen. I kraftmarkedsanalysen de la frem i fjor vil solkraft kunne stå for 7 TWh av dette.

Fakta om Solgrid

Solgrid utvikler, eier og driver solkraftverk i industriell skala. De største eierne i Solgrid er Østfold Energi, Akershus Energi og Mypower AS. De andre eierne er EX3 Energy Sweden ab, Valinor AS og ansatte i Solgrid.

De to gründerne av selskapet, Lars Dysterud Hansen og Bjørn Bjørnnes, har mer enn 15 års erfaring med utvikling, bygging og drift av solkraftanlegg i Sør-Europa.

Solgrid AS har som mål å bygge 500 MW solkraftproduksjon i Norge og Sverige innen 2025

Solkraftverket i Stor-Elvdal vil ha en installert effekt på 7 MWp

For mer informasjon, kontakt:

Kristin Melsnes,

administrerende direktør Solgrid AS

Tlf: +47 952 95 342

Epost: kristin@solgrid.no

English EN Norsk bokmål NO