Sol i Rogaland

Team sol har vært i både Haugesund og Stavanger for å besøke partnere og delta på OTD Energi.

Haugesund er et spennende område med muligheter fremover for sol både på bygg, i næringspark og ikke minst på Utsira hvor det utvikles et energisystem med sol i tillegg til flere energiteknologier. Vi fikk høre om Haugaland kraft sine ulike satsinger og vil ha en dialog videre. ETA Energi er et mindre rådgiver selskap som var tidlig ute med å satse på solenergi. De har vært partner i Solenergiklyngen i mange år.

I Stavanger var OTD Energi messen en mulighet for å vise frem arbeidsplasser innen solnæringen og se etter felles prosjektmuligheter. I solsesjonen stilte Norsk Solar, Kverneland Energi, Integrate Renewables, og Stavanger Luftfhavn, samt Birger Haraldseid som bidro med refleksjoner rundt status og muligheter videre.

Solenergiklyngen gror nettverket videre og kopler på nye partnere. Vi har også meldt oss inn i næringsforeningen i Stavangerregionen.

English EN Norsk bokmål NO