Kaupanger Energi

Kaupanger Hovedgård – eier av Kaupanger Energi – har fått tillatelse av Riksantikvaren til å erstatte eksisterende tak på et fredet låvebygg med solcelletakstein. Vi ønsker å lære av andre i forbindelse med realisering av prosjektet og bidra til at erfaringene kan spres på best mulig måte slik at det blir mer kostnadseffektivt å gjennomføre […]

TrønderEnergi Kraft AS

TrønderEnergi er operatør av 6 TWh vann- og vindkraftproduksjon i Norge, og utvikler, eier og drifter produksjonsanlegg på vegne av hel og deleide kraftverk. Vi driver også med nedstrøms satsning gjennom flere selskaper under selskapet Ohmia og leverer ladeløsninger for borettslag og sameier, optimaliserte løsninger for kjøl og frys til dagligvarebransjen og utslippsfrie byggeplasser. Les […]

Østfold Energi AS

Østfold Energi ble startet for å skaffe mer strøm til fylket. I dag produserer vi fornybar energi til en verden som trenger det, og gir langsiktige verdier til eierne våre og lokalsamfunnene vi er engasjert i. Solenergi er et nytt satsingsområde i Østfold Energi. Her har vi i dag to initiativ gjennom eierskap i selskapene […]

Sunday Power

Sunday Power’s mission is to make solar panels accessible and profitable for commercial property owners. We install, own and operate solar panels on buildings, giving the real estate industry access to all benefits from solar power, without having to worry about the investment. Les mer

Lentusgruppen AS

Lentusgruppen AS har initiert en satsing på å utvikle og investere i solprosjekter i Latin Amerika og Afrika og kan bidra til et solid grunnlag for å foreta opplyste investeringsbeslutninger og løfte solenergi prosjekter og initiativer. Les mer

Isola Solar AS

Tilbyr bifacial solcellepaneler med tilhørende refleksivt takbelegg primært for næring/industri marked og flate tak med løsning for innfesting til underliggende takkonstruksjon. Byggningsintegrerte solcellepaneler for alle typer bygg. Batteriløsning med gridsystem via samarbeidende firma TGN Energy AS. Kan tilby en helhetlig løsning inklusive taktekking via samarbeidende taktekkerfirmaer. Les mer

EnergiPluss

E+ Prosjekterer, importerer, levere, monterer og drifter komplette solcelleanlegg i hele Norge. Næring/ landbruk, offentlig sektor, privat, solcelleparker og Off-Grid Les mer

Pixii med viktig kontrakt i Australia

Energilagringsspesialisten Pixii annonserer i dag at selskapet har vunnet en gjennombruddskontrakt på «nabolagsbatterier» i Melbourne i Australia.   – Prosjektet i Australia representerer en milepæl i Pixii’s utvikling. Vi markerer oss som teknologiledere i et stort og viktig marked, med en applikasjon som er like relevant våre øvrige fokus markeder. I tillegg vil dette være […]

Bryn Aarflot

Bryn Aarflot spesialiserer seg på IP-rettigheter – patent, varemerke, markedsføringsrett, opphavsrett, designrettigheter, knowhow og bedriftshemmeligheter, kommersialisering – avtaler, lisensiering, IP due diligence, kurs og workshop, startpakker for gründere, finansiering ,IP-strategi Les mer