Kaupanger Energi

Kaupanger Hovedgård – eier av Kaupanger Energi – har fått tillatelse av Riksantikvaren til å erstatte eksisterende tak på et fredet låvebygg med solcelletakstein. Vi ønsker å lære av andre i forbindelse med realisering av prosjektet og bidra til at erfaringene kan spres på best mulig måte slik at det blir mer kostnadseffektivt å gjennomføre lignende prosjekter andre steder. Kaupanger Hovedgård er grunneier av arealer som kan være aktuelle for utnyttelse av solkraft.

English EN Norsk bokmål NO