Østfold Energi AS

Østfold Energi ble startet for å skaffe mer strøm til fylket. I dag produserer vi fornybar energi til en verden som trenger det, og gir langsiktige verdier til eierne våre og lokalsamfunnene vi er engasjert i. Solenergi er et nytt satsingsområde i Østfold Energi. Her har vi i dag to initiativ gjennom eierskap i selskapene Solgrid og Soleie, og vi forventer å vokse videre innen dette området.

English EN Norsk bokmål NO