Pixii med viktig kontrakt i Australia

Energilagringsspesialisten Pixii annonserer i dag at selskapet har vunnet en gjennombruddskontrakt på «nabolagsbatterier» i Melbourne i Australia.

 

– Prosjektet i Australia representerer en milepæl i Pixii’s utvikling. Vi markerer oss som teknologiledere i et stort og viktig marked, med en applikasjon som er like relevant våre øvrige fokus markeder. I tillegg vil dette være et solid fundament for videreutvikling av Pixii i Australia, som vi
forventer å bli vårt største marked, sier Kenneth Bodahl, administrerende direktør i Pixii.

 

Pixii er et norsk teknologiselskap med hovedkontor i Kristiansand. I tillegg har selskapet kontorer i Oslo, Slovakia, Australia og Tyskland, og totalt er det 25 ansatte i selskapet. Pixii har utviklet en unik teknologi for smarte energilagringssystemer, med en rekke funksjoner som er muliggjør for det
grønne skiftet.

 

Kontrakten i Australia omfatter komplette energilagringssystemer eller såkalte «nabolagsbatterier». Energilagringssystemene gjør det mulig å lagre overskudd av lokalt produsert solstrøm, levere denne tilbake i perioder med lav sol-produksjon samt å bidra med ekstra effekt ved for eksempel elbillading i området. I tillegg skal disse batteriene inngå i godt betalte fleksibilitetsmarkeder, der de bidrar til å stabilisere det regionale nettet.

 

Potensialet for dette prosjektet er en leveranse av 200 Pixii PowerShaper energilagringssystemer, med en typisk i størrelser fra 200-500 kWh, over de kommende tre årene.

 

Kontrakten er med Yarra Energy Foundation, en offentlig støttet stiftelse som bidrar til innføring av fornybar energi i Melbourne.

 

Yarra Energy Foundation vurderte en rekke ulike leverandører før valget falt på Pixii.

 

– Pixii PowerShaper ble rangert høyest når det gjelder energitetthet og kompakthet. Det var også det mest stillegående, noe som gjør det ideelt for tett befolkede områder i bykjernen. Vi så også at det hadde det klart beste miljøfotavtrykket, sier Chris Wallin, prosjektleder hos Yarra Energy Foundation.

 

Nabolagsbatteriene viser hvor viktig energilagring er i det grønne skiftet. Energilagringssystemet balanserer energi mellom ustabil fornybar energi og et økende og mer dynamisk forbruk. Samtidig bidrar de til å begrense større og mer overordnede nettutfordringer som følge av mer sol og vind i
energi-miks en.

 

 Pixii så tidlig at Australia var et viktig marked for energilagring. Vi etablerte tidlig et kontor der for å bearbeide markedet. Resultatet er et stadig sterkere merkenavn og kontrakten med Yarra Energy Foundation viser at vi er i stand til å vinne betydelige kontrakter i konkurranse mot store aktører på området, sier Morten Schøyen, markedsdirektør i Pixii.

 

Kontakt: Morten Schøyen, markedsdirektør, +47 915 17 452

English EN Norsk bokmål NO