Solenergikonferansen – utsatt til 2. juni 2022!

Energiewende: Veien mot et karbonnøytralt 2050.

2.juni 2022, Ingeniørenes Hus 

Tema er hvordan Norge, som allerede er nær 100% fornybart med vannkraft, skal jobbe videre mot et karbonnøytralt 2050. Så hva betyr da egentlig Energiewende for Norge? Hvor skal ny fornybar kraft i Norge komme fra i fremtiden?

Solenergi vil spille en sentral i fremtidens energisystem i Norge, men dagens rammebetingelser, marked og teknologi er tilpasset et energisystem basert på vannkraft. Vi trenger å bygge et energisystem der fordelene ved de ulike, fornybare energiteknologiene spiller på samme lag. 

Det er mange som er klare til å produsere solstrøm i Norge, både fra solparker og fra private boliger, næringsbygg og borettslag,  behovet for ren energi og potensialet innen sysselsetting og verdiskaping er enormt- samtidig er det reguleringer som gjør at utviklingen går for sakte.  På Solenergikonferansen tar vi for oss status og løsningene.

Praktisk informasjon

Sted: Ingeniørenes hus, Oslo

Tid: 02. juni 09:00 – 16:00

Billetter:
Det er mulig å delta fysisk eller digitalt.
Det er samme pris.

Se program og meld deg på her

Arrangører: Solenergiklyngen SUSOLTECH og Europower Energi Kontakt: trine@solenergiklyngen.no / erik.stensrud.marstein@ife.no

English EN Norsk bokmål NO