Søker EU midler sammen med tre andre cleantech klynger

Solenergiklyngen leverte i slutten av november en EU søknad sammen med aktører fra Litauen, Spania og Portugal. Prosjektet som går under navnet Green Tech 5.0, kombinerer ekspertisen til fire klynger og to forretningsstøtteeksperter, for å øke konkurranseeven til små og mellomstore bedrifter innen consumer cleantech. Prosjektet adresserer områder som fornybar energi, vann og avfallshåndtering med […]

Ønsker å etablere en full verdikjede for sol i Europa

Solenergiklyngen har siden i vår vært en del av en europeisk arbeidsgruppe som jobber med å etablere en IPCEI (Important Project of Common European Interest) for PV i EU.   Arbeidet med IPCEI ledes av det europeiske nettverket European Solar Manufacturing Council, som Solenergiklyngen er en del av, og de samler store deler av den […]