Søker EU midler sammen med tre andre cleantech klynger

Solenergiklyngen leverte i slutten av november en EU søknad sammen med aktører fra Litauen, Spania og Portugal.


Prosjektet som går under navnet Green Tech 5.0, kombinerer ekspertisen til fire klynger og to forretningsstøtteeksperter, for å øke konkurranseeven til små og mellomstore bedrifter innen consumer cleantech. Prosjektet adresserer områder som fornybar energi, vann og avfallshåndtering med spesielt fokus på de mest ressurskrevende sektorene, henholdsvis bolig, mat og transport, og ser på det skiftet som er i ferd med å skje innen clean tech, fra industrielle løsninger og over i forbrukermarkedene.


Green Tech 5.0 tar også for seg den store utfordringen for clean tech innovatører; at utviklingssyklysen fra tidlig ide til kommersialisering tar for lang tid og krever kapital som er vanskelig å tiltrekke seg. Cleantech klynger spiller en viktig rolle i å matche innovatører med kritiske partnere og bidra til kompetanseheving for å bygge opp bærekraftige forretningsmodeller.


Den økende betydningen av å implementere industry 5.0, en menneskesentrisk tilnærming for industriutfordringer gjennom bærekraft har vært hovedinspirasjonen for dette prosjektet.


Prosjektet hører til under utlysningen EUROCLUSTERS i COSME-delen av Single Market Programme. Og er nå under evaluering. For mer info ta kontakt med EU rådgiver Maja Busch Sevaldsen eller Innovasjonsrådgiver Ola Rostad

English EN Norsk bokmål NO