Ny nettleiemodell utsettes

electricity pylon, electrical grid, communications tower

Fredag 17. desember annonserte regjeringen og SV at den nye nettleiemodellen ikke skal innføres fra 1.januar som først varslet. Alle de største nettselskapet har annonsert at de utsetter den nye nettleien.

.

Hvorfor er dette interessant?

Solenergiklyngen som endel av ‘Energinettverket’ bestående av Huseierne, Nelfo, NBBL, Otovo og flere andre, fulgt denne prosessen gjennom snart tre år. Utover at den nye nettleiemodellen som var varslet er svært komplisert å forstå, ville dette gått utover lønnsomheten for private solcelleeiere. Jo større fastledd på strømregningen, jo mindre lønner det seg å produsere sin egen strøm enkelt sagt. For næringskunder er ikke dette like relevant da de allerede idag har effektledd. Vi synes Huseierne har prøvd å beskrive den kompliserte nettleiemodellen godt her;

https://www.huseierne.no/nyheter/slik-blir-den-nye-nettleien/

.

Målet med ny nettleie og hvorfor dette ikke treffer

Målet med ny nettleie er å utnytte nettet bedre gjennom hele døgnet, og det er vi enig i at er hensiktsmessig. Men vi har ikke sett dokumentasjon på at dette vil oppnås med den nye nettleien. Eller som Nelfo skriver på sine hjemmesider;

– Analyser viser at den nye nettleien ikke vil øke utnyttelsen av strømnettet. Tvert imot vil den stimulere til økt strømbruk fra nettet, noe som rammer det viktige arbeidet med energieffektivisering og utviklingen av markedet for lokal strømproduksjon, skriver næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

.

Norge trenger mye ny kraft for å nå målet om elektrifisering og klimamålene. Da trenger vi å bygge ut mye ny konfliktfri solkraft i tillegg til energieffektivisering. Vi mener at NVEs nettleieforslag vil kunne sette dette i fare.

.

Solenergiklyngen ønsker å være med på å diskutere både ny nettleiemodell og generelt lønnsomme forretningsmodeller også med nettselskapene fremover. Målet må være å finne konstruktive løsninger sammen. Solbransjen sitter heller ikke på fasiten alene.

Siste ord er nok ikke sagt i denne saken og vi følger dette opp videre sammen med andre flaskehalser som hindrer gode vilkår for solenergiutbygging i Norge.

English EN Norsk bokmål NO