Åpne utlysninger for PV i Horisont Europa

Horisont Europa, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram tilbyr mange ulike finansieringsmuligheter for norske solenergibedrifter. Som en del av arbeidsprogrammet for energi har EU definert noen problemstillinger de ønsker løst gjennom samarbeid på tvers av landegrensene i Europa. Se listen over de åpne utlysningene for 2022 innen solenergi under. 

 

 

Advanced manufacturing of Integrated PV

 • Åpen for søknader nå, med frist 26. april 2022

 • Single stage, Innovation Action

 

Innovative foundations, floating substructures and connection systems for floating PV and ocean energy devices

 • Åpen for søknader nå, med frist 23. februar 2022

 • Single stage, Research and Innovation Action

 

Demonstration pilot lines for alternative and innovative PV technologies (Novel c-Si tandem, thin film tandem, bifacial, CPV, etc.)

 • Åpen for søknader nå, med frist 23. Februar 2022

 • Single Stage, Innovation Action

 

Stable high-performance Perovskite Photovoltaics

 • Åpen for søknader nå, med frist 23. februar 2022

 • Single stage, Research and Innovation Action

 

Recycling end of life PV modules

 • Åpner for søknader 6. September 2022 med søknadsfrist 10, januar 2023

 • Single stage, Innovation Action

 

Novel Thin Film (TF) technologies targeting high efficiencies

 • Åpner for søknader 6. september 2022 med søknadsfrist 10. januar 2023

 • Single stage, Research and Innovation Action

 

For mer informasjon om utlysningene og hvordan du kan gå frem for å søke, ta kontakt med EU rådgiver i Solenergiklyngen, Maja Busch Sevaldsen

English EN Norsk bokmål NO