Ny mann på på plass i Trondheim!

Endre Tenggren er nyansatt i Solenergiklyngen og bosatt i Trondheim

.

Endre har sin fagbakgrunn fa fornybar energi ved NTNU i Trondheim, og han har jobbet innen vindkraft og vannkraft siden studieslutt.

.

– Min motivasjon for å jobbe i Solenergiklyngen er å bli godt kjent med solkraftmarkedet og tilhørende aktører. Jeg har en grunnleggende interesse i klimakampen og håper å bidra med teknisk kunnskap og politisk innflytelse for å få sol på agendaen og bidra til mer sol på tak og fasader til norske boliger og næringsbygg, sier Endre.

I Solenergiklyngen vil han jobbe både lokalt og nasjonalt. Lokalt vil fokus være på partnere og samarbeidspartnere i Trønderlag, og bygge på mye god erfaring og kunnskap rundt bygg, områdeutvikling og energisystemer. Både FOU- og utdanningsaktører og næringslivsaktører har mye å bidra med her.

I solenergiklyngen med nasjonalt nedslagsfelt vil Endre ha ansvar for næringsbygg og nettintegrasjon og jobbe både med innovasjon og rammebetingelser.

.

Endre jobber per nå fra hjemmekontor og vil på sikt se etter kontorplass i et passende fellesskap sentralt i Trondheim.

.

Endre treffes her: endre@solenergiklyngen.no

English EN Norsk bokmål NO