EU forbereder strategi for solenergi – høringsrunden åpner nå

Europakommisjonen skal som en del av arbeidsprogrammet for 2022 lage en EU strategi for solenergi. Den offentlige høringsrunden åpnet for innspill i dag, og vil være åpen frem til 12. april 2022.

 

I 2020 sto solenergi for 5 % (120 GW installert) av EUs elektrisitetsmix, opp fra 3 % i 2015. Utbyggingen av sol i Europa har gått treigt, og det er stor variasjon mellom medlemsstatene. For å nå målene i European Green Deal om 40 % fornybar energi innen 2030, må utbyggingen skje betydelig raskere enn idag, fra 120 GW i 2020 til 420 GW innen 2030.

 

EUs strategi for solenergi vil adressere utfordringer knyttet til utbygging og generering av solenergi innen viktige områder som offentlige anskaffelser, finansieringsordninger, utbyggingstillatelser, nett-tilkobling og opprinnelsesgarantier. Strategien skal se på spesifikke utfordringer innen alle former for utbygging, både PV og termisk, og fra utbygging i boligstrøk til storskala installasjoner, inkludert innovative teknologier som bygningsintegrerte solceller (BIPV).

 

Strategien skal også hensynta behovet for uavbrutt tilgang til solenergiprodukter som er rimelige og konkurransedyktige samtidig som de leverer på høy standard. Dette inkluderer hensyn til miljøpåvirkning og effektiv bruk av råmaterialer (ref. regelverket knyttet til Ecodesign). Analyser av leverandørkjedene innen solenergi i Europa vil også ta hensyn til eventuelle fordeler og potensiell risiko knyttet til globale forsyningskjeder og vurdere hvordan innovasjon i EU kan bidra til å forbedre dette.

 

Les EUs bakgrunnsdokument her.

 

Solenergiklyngen vil følge denne prosessen tett, og koordinere innspill på vegne av våre medlemmer. Ta gjerne kontakt med EU rådgiver i Solenergiklyngen på maja@solenergiklyngen.no for å bidra.

English EN Norsk bokmål NO