Solenergi blir glemt i energidebatten

Høye strømpriser og støtteordninger var tema i Debatten 20.01.2022. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen utredet Regjeringens krisestøttepakke til det norske folk og ble konfrontert med manglene pakken har for privatpersoner og bedrifter. Det som er oppsiktsvekkende er at solenergi aldri ble tatt opp som et tema. Vi som bransje anser solkraft som et sentralt ledd i den varslede elektrifiseringen, som må iverksettes i takt med våre naboland Sverige og Danmark.


Globalt vil solkraft være den viktigste strømkilden de kommende tiårene. Dette gjelder ikke Norge. Vannkraft har i lang tid overskygget behovet for ny utbygging av fornybar kraft. Utbygging av landbasert vindkraft viste seg å bli konfliktfylt, nå har utbyggingen stoppet helt opp.


Vi stiller spørsmål til hvorfor solkraft i mange tilfeller blir neglisjert i energidebatten. Lave investerings- og vedlikeholdskostnader (CAPEX og OPEX), og en etablert teknologi man vet fungerer, taler for solkraft i det norske markedet. Norge egner seg også godt med sitt kalde klima, selv om vi har noe lavere solinnstråling enn andre land i Europa. Solenergi er en teknologi som kan fungere godt i synergi med både vannkraft og vindkraft, og treffer således den norske energimodellen godt.


En av utfordringene med solkraft har vært en raskt fallende pris, så rask at det har vært vanskelig å henge med på prisutviklingen og lønnsomheten. Det er få år siden markedet gikk fra installasjoner hos entusiaster og på avsidesliggende hytter, til at det nå er lønnsomt på industribygg uten incentiver. Når det fremover forventes høyere strømpriser og et mer fluktuerende marked, vil solkraftens lønnsomhet befestes ytterligere. Solenergi kan enkelt integreres i byer og tettsteder. Kortreist kraft er et energieffektiviserende tiltak, spesielt om det implementeres med mulighet for lagring i smartgrid-systemer.


Bakkemontert solkraft gir mindre naturinngrep enn f.eks nye vann- og vindkraftverk i samme størrelsesorden, og er på god vei til å bli den billigste formen for nyinstallasjon av fornybar kraft. Solparkene plasseres fortrinnsvis på “grå arealer” som industritak, næringsparker etc. og unngår dermed i stor grad interessekonflikter med andre aktører. De kan også plasseres i landbruksområder (AgriPV) eller på flytende konstruksjoner (FloatingPV). 


I dagens energidebatt er den nye nettleiemodellen et sentralt tema hvor forbrukeren vil sitte igjen med mye av regningen. Om elektrifiseringen av samfunnet skal forsynes utelukkende av fjerntliggende kraft (vann, vind) får Norge et stort behov for utbedringer på strømnettet. Dette er kostbart og på mange måter en midlertidig løsning da utbedringer i strømnettet blir nødvendig i tråd med utbygging av fjernkraft.

English EN Norsk bokmål NO