Eurostars åpen for søknader

EUs Eurostarsprogram har igjen åpen utlysning for forskningsutførende SMBer. Søknadsfristen for denne runden er 24. mars 2022, kl. 14.00 CET.

 

Utlysningene under Eurostars er tematisk og teknologisk åpen, men retter seg mot forskningsutførende SMBer som sitter på prosjekter med høyt innovasjonspotensiale. Innovasjonen må ligge på et TRL (Technology Readiness Level) på mellom 4 og 6, og man kan få dekket opp til 50 % av prosjektkostnadene. For norske søkere kan prosjekter støttes med inntil 6 millioner norske ktroner, og midlene deles ut gjennom forskningsrådet.

 

Eurostars er særlig relevant for de av Solenergiklyngens medlemmer som går inn under EUs definisjon av SMB og som utvikler nye, innovative produkter, prosesser eller tjenester. Disse skal være teknisk utfordrende og det må være en klar innovasjonshøyde. Resultatene av prosjektet skal også kunne tas ut i markedet senest 2 år etter prosjektets slutt.

 

Det er en rekke krav til søknader i Eurostars, blant annet må prosjektene inkludere flere internasjonale partnere og det er også krav til egenkapital i søkerbedriften.

 

For mer informasjon om utlysningen, kan du lese mer her. Det arrangeres også et webinar for søkere 2. februar 2022. Mer info og påmelding finner du her.

 

Hvis din bedrift ønsker å vite mer om mulighetene gjennom eurostars, kan du også ta kontakt med EU rådgiver i Solenergiklyngen maja@solenergiklyngen.no

English EN Norsk bokmål NO