ENOVA øker støtten til solceller og strømstyring

solar system, roof, power generation

ENOVA har besluttet å øke støtten for solcelleinstallasjoner på tak, og lover samtidig inntil 10.000 kr i støtte for smart strømstyring. Kort om oppdaterte støtteordninger fra ENOVA:


  • Større solcelleanlegg er nå kvalifisert til støtte, oppjustert fra 15 kWp til 20 kWp.
  • Anlegg på 20 kWp blir subsidiert med inntil 47.500 kr, økning fra 26.250 kr som tilsvarer en økning på 80 %.
  • Selve installasjonen av anlegget gir 7500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Fra 1. februar får du 2000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kWp. Tidligere var det 1250 kroner opp til 15 kWp.
  • Et solcelleanlegg på 6,5 kWp, vil få økt støtte med ca. 5.000 kr. Solcellestøtten som blir gjeldende fra 1. februar 2022 vil i følge ENOVA typisk utgjøre 25 prosent av investeringskostnaden  
  • Ved anskaffelse av smart styringssystem for hjem og fritidsbolig, kvalifiserer man til 10.000 kr i støtte.
  • Inntil 5.000 kr støttes om man skaffer seg varmtvannsbereder med styring.
 

Solenergiklyngen er fornøyd med økning i støtteordningen fra ENOVA til nye solcelleanlegg. Vi tror dette kan få fart på det norske markedet, som ligge langt bak Sverige og Danmark. Vi håper samtidig at støtteordningen holder dette nivået i noen år slik at utbyggingen vil fortsette i årene som kommer. Et viktig aspekt med støtteordningen er at den må være lett tilgjengelig for forbrukeren. Det skal være lett å velge solenergi, og da må det være lett å få utløst støtte til dette også med de ordningene vi har!

Andreas Thorsheim i OTOVO har kommet med sine synspunkter på den nye ordningen.


Det er gode nyheter for huseiere som nå kan få mer støtte til solcelleanlegg. Dette kan få fart på et norsk marked som ligger langt bak Danmark og Sverige. I Norge har vi ca. 8.000 plusskunder hvor Danmark og Sverige ligger på over 100.000 hver. Smart strømstyring er en god start, men ordningen er for komplisert og vil neppe bli særlig brukt, sier Thorsheim.

 

Solenergiklyngen deler synspunktene til OTOVO, og mener smart strømstyring blir viktig i framtidens strømhverdag. I dag er den ikke like aktuell da man er avhengig av energilagring i system med solproduksjon. I tillegg har ikke dagens styringsteknologi nok fotfeste til å fungere optimalt hos de fleste husholdninger. Manglende støtte til batterier treffer også forbrukeren hardt, spesielt de som ikke har elbil. Vi etterlyser at batterier får en egen støtteordning, og at teknologien anerkjennes som en del av et solcelleanlegg.


Batterier trenger en egen støtte, og den bør være kraftig nok til å sette i gang markedet, mener Thorsheim.

 

En åpenbar mangel ved den nye støtteordningen er manglende subsidier til borettslag som ønsker å installere solceller. ENOVA gir nå støtte til energirådgiving til borettslag, et steg i riktig retning. Det er et stort uutnyttet potensiale for solenergi på norske borettslag. Generelt er det også leilighetsbeboere som har størst behov for støtteordninger til ENØK tiltak. Andreas Thorsheim har følgende å si om støtte til borettslag.


Å gi støtte til energirådgivning i borettslag er en god start, men borettslagene må snarest få en egen solcellestøtte de også. I mellomtiden kommer folk i leilighet dårligere ut.

English EN Norsk bokmål NO