Innflytelsesrik dag i politikken for Solenergibransjen

Den 08.02.2022 inviterte Solenergiklyngen alle solinteresserte til en digital forsmak på Solenergikonferansen som blir utsatt til juni. Vi inviterte politikere og industrien for en gjennomgang av solbransjen i dag og hvordan den kan utvikle seg videre. Opptak av webinaret vil bli gjort tilgjengelig for interessenter.  


Bjørn Thorud fra Multiconsult presenterte dagens solbilde i Norge, og sammenlignet med land som Sverige, Danmark og Tyskland. Potensialet for konfliktfri solkraft lagt på bygg i Norge er 30-50 TWh/år, og kan bli den viktigste bidragsyteren i elektrifiseringen. Alle med kapital kan bygge, solenergi inkluderer alt fra Ola Nordmann sin garasje til Askos kjølelager. Problemene i bransjen knyttes til grenser for plusskunder (100 kWp), elavgift, omsetningskonsesjonen (1 GWh), deling av strøm i bygårder (500 kWp), nettariffer og fordeling mellom byggherre og leietaker i næringsbygg.


Ingvild Birkeland fra NVE presenterte en oppdatering på rammebetingelser for solenergi. De viktigste regulatoriske hindringene for solenergi er 100 kWp grensen for salg av strøm, 500 kWp grensen for deling av strøm, og 1 GWh estimert produksjon krever en konsesjonsprosess. Birkeland hintet til at 1 GWh grensen allerede nå kan diskuteres og flyttes til f. eks 2 GWh. Solenergi er et hett tema om dagen og NVE ønsker å være lydhør og jobbe med endringer. Vi håper dette kan bli starten på en større endring i reguleringer for solkraft.


Jonathan Barfod fra Pareto Alternative Investments kom med en utbyggers perspektiv på solkraft. Bransjen ser på solkraft som mer og mer nødvendig i større bygg. Solcelleinstallasjoner gagner både byggherre og leietaker. En investering i sol på 200 millioner NOK gir et produksjonspotensial på 0,3 TWh. Det er ofte enkle regler som begrenser vekst for investorer.


Etter presentasjoner fra bransjen ble det innledet en debatt. Ordstyrer var Erik Marstein fra IFE, politikere Ola Elvestuen (Venstre), Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre), Lars Haltbrekken (SV) og Marianne Næss-Sivertsen (AP) diskuterte potensialet for solkraftutbygging i Norge. Det var generelt bred enighet blant politikerne om at solkraft vil være en viktig del av elektrifiseringen og at det må bli enklere å bygge ut raskt. Her er punktvis de ulike partienes synspunkter:


  • Venstre sier at sol tidligere var et tillegg, men at det nå er noe vi er avhengige av å bygge ut i stor skala. De henviser også til våre naboland, og at utbyggingen i Norge kan gjøres i tråd med dette. Reguleringer kan gjøres rausere for å få fortgang på utbyggingen og gjøre det mindre komplisert.
  • Høyre ser også et større potensial for solenergi enn tidligere og utfordrer bransjen til å tenke enda mer ambisiøst.
  • SV mener nettleien er en risiko for utbyggingen og at denne må gagne egenproduksjon av energi. Vi må se helheten og øke våre mål. De ser til energimeldingen og er tydelig på at om ikke regjeringen kommer med løsninger, så vil man måtte kreve mer.
  • AP mener detaljene i det regulatoriske rundt solkraftutbygging kan være vanskelig å følge, men ikke nødvendigvis så vanskelig å løse.
 
Andreas Thorsheim fra OTOVO holdt sluttord for konferansen med en oppsummering av de viktigste punktene. 
 

Samtidig hadde CEO Trine Kopstad Berentsen sammen med Thor Christian Tuv i FUSen et svært interessant møte med KLD-minister Espen Barth Eide og OED-minister Marte Mjøs Persen hvor følgende tema sto på agendaen.

  • Hvordan solkraft kan bidra til kraftutbygging og lavere strømpriser
  • Solbransjen behøver en plass rundt bordet når planen for energiutbygging skal utarbeides, ikke bare vindkraft- og vannkraftbransjen. Mangel på kompetanse om solkraft er den største flaskehalsen for videre utvikling og vekst, dette gjelder også i embetsverket.
  • 500 kWp grensen må fjernes. Grensen er oppkonstruert, og næringsbygg må få dele strøm de produserer fra sol. Det ble lovet et oppfølgingsmøte for å gå mer i dybden på dette.

English EN Norsk bokmål NO