Energikommisjonen klar

I dag lanserte olje og energiminister Marte Mjøs Persen ‘Energikommisjonen’ som blant annet skal evaluere situasjonen i kraftmarkedet og foreslå mer langsiktige tiltak som bidrar til å nå regjeringens mål for kraftproduksjon.   Energikommisjonen består av 15 personer og har bred sammensetning. Utvalget skal starte sitt arbeid 25.februar 2022 og levere sin anbefaling innen 15.desember […]

En viktig støtte for solbransjen er borte

Norgesgruppens eier Torbjørn Johannson har gått bort. Han var en viktig stemme for bærekraft og for solbransjens utvikling i Norge.   Torbjørn Johannson var medeier i Norgesgruppen og satt som styreleder i dagligvareselskapets grossistaktør ASKO.   Da ASKO begynte å satse på solenergi, løsnet markedet i Norge. ASKO bygget anlegg som var storskala og deres […]