En viktig støtte for solbransjen er borte

Norgesgruppens eier Torbjørn Johannson har gått bort. Han var en viktig stemme for bærekraft og for solbransjens utvikling i Norge.

 

Torbjørn Johannson var medeier i Norgesgruppen og satt som styreleder i dagligvareselskapets grossistaktør ASKO.

 

Da ASKO begynte å satse på solenergi, løsnet markedet i Norge. ASKO bygget anlegg som var storskala og deres innkjøpsmakt viste vei for solenergi på større bygg i Norge. Hans innsats som pionér gjorde at utviklingen startet mange år tidligere enn ellers.

 

Sobransjen viste respekt ved å signere kondolanseprotokollen lagt ut hos ASKO på Kalbakken idag. Thor-Christian Tuv, en av gründerne i den norske solbransjen og Solenergiklyngen, utførte oppdraget på vegne av bransjen.

 

 

Foto: heading: ASKO

English EN Norsk bokmål NO