Energikommisjonen klar

I dag lanserte olje og energiminister Marte Mjøs Persen ‘Energikommisjonen’ som blant annet skal evaluere situasjonen i kraftmarkedet og foreslå mer langsiktige tiltak som bidrar til å nå regjeringens mål for kraftproduksjon.

 

Energikommisjonen består av 15 personer og har bred sammensetning. Utvalget skal starte sitt arbeid 25.februar 2022 og levere sin anbefaling innen 15.desember 2022 til OED. Olje – og energiminister Marte Mjøs Persen presiserte at arbeidet med oppfølging av kraftsituasjonen ikke kan vente. De høye kraftprisene skal gjennomgås, og dette arbeidet vil gå parallelt med oppstart i kommisjonens arbeid.

 

Kommisjonens arbeid skal blant annet ta inn arbeidet fra strømnettutvalget, også kalt ‘Nakstad utvalget’, som skal legges frem før sommeren. Solenergiklyngen har levert sitt innspill til dette arbeidet.

 

Solenergiklyngen har hatt møter med statsrådene fra både OED og KLD, deres rådgivere og fagfolk tidligere denne uken. Det ble lagt vekt på at solbransjen må ha en stemme inn og inviteres rundt bordet både i arbeidet videre.

 

Solenergiklyngen kommer til å ‘henge på som en klegg’ for å sikre at kompetanse om solenergi blir en del av underlaget og anbefalingen til Energikommisjonen.

 

Kommisjonens mandat er knyttet til fem overordnede temaer:
1. hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring

2. perspektiver for utviklingen i kraftforbruket

3. potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon

4. perspektiver for forsyningssikkerheten

5. sentrale interessemotsetninger i energipolitikken
 

 

Du kan lese mer her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppnevning-av-energikommisjonen/id2900748/

 

Om mer om mandater her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/4c4553f37b544db48dc18a24cecf3a91/kgl.res-dato-oppnevning-av-en-energikommisjon-l1306203.pdf

 

 

Foto: Terje Bendiksby / NTB

English EN Norsk bokmål NO