Anbefaler utviklingsministeren å satse på distribuert energi

Hva kan norske myndigheter og norsk næringsliv gjøre for å få fart på fornybarinvesteringer i utviklingsland? Dette var tema for seminaret i regi av Zero, NABA, Solenergiklyngen, Tekna Klima og Multiconsult 10 februar. Arrangementet ble strømmet for hele 500 deltakere. 


Scatec, Multiconsult, Empower New Energy og Differ bidro fra klyngens medlemmer. Virkemidler for å utløse flere og større investeringer innen bl.a. distribuert energi og grønt hydrogen ble trukket frem av næringslivet som viktige bidrag for å kutte C02 utslipp og gi flere tilgang til ren energi.  Eksempler på slike virkemidler er videreutvikling av garantiordningen, klimainvesteringsfondet til Norfund, blandet finansiering og bruk av karbonkreditter. Les mer om dette i Solenergiklyngens skriftlig innspill til utviklingsministeren utarbeidet i samarbeid med klyngens partnere.


Se Tekna Klimas opptak fra seminaret nedenfor:

English EN Norsk bokmål NO