Brev til regjeringen

electricity pylon, electrical grid, communications tower

Solenergiklyngen har sammen med 26 andre fagforbund, bransje- og miljøorganisasjoner stilt seg bak et brev til regjeringen om økt støtte til varige tiltak mot strømprisene. Vi ber regjeringen bevilge 1 milliard NOK i statsbudsjettet for 2023 til å støtte modne og velprøvde energitiltak i husholdninger.

 

 

Offentlig støtte utløser normalt privat kapital i størrelsesorden 1 til 4. En milliard i årlig støtte over en 10-års periode vil frigjøre rundt 5 TWh årlig, og mye av det kommer fra solenergi. Målet om 10 TWh redusert energibehov i bygg i 2030 ble introdusert i 2016, vi henger langt etter målet i dag. NVE viser et lønnsomt potensial på 10-15 TWh energieffektivisering i eksisterende bygg, men vi behøver insentiver fra regjeringen for en raskere realisering av potensialet.

 

 

Les mer om brevet her: https://energiogklima.no/meninger-og-analyse/debatt/en-milliard-til-varige-tiltak-for-a-sikre-husholdningene-mot-nye-stromprissjokk/

English EN Norsk bokmål NO