1,7 milliarder euro til innovasjonsprosjekter

Arbeidsprogrammet for European Innovation Council 2022 ble nylig vedtatt, og med det blir over 1,7 milliarder euro tilgjengelig for Europas mest lovende innovatører, til oppskalering og nye markeder.

 

European Innovation Council er en del av Horisont Europas pillar tre som retter seg mot små og mellomstore bedrifter. EIC består av tre ulike støtteordninger som dekker hele innovasjonsløpet, fra basisforskning til kommersialisering.

 

EIC Pathfinder

Ordning for tverrfaglige forskerteam som ønsker å gjennomføre visjonær forskning med potensial for teknologiske gjennombrudd. Prosjektene skal har TRL nivå på mellom 1-4, må bestå av partnere fra flere EU land og hvert enkelt prosjekt kan støttes med opp til 3-4 millioner euro.

 

EIC Transition

Denne ordningen skal bidra til å gjøre forskningsresultater til innovasjonsmuligheter og skal bygge på prosjekter fra EIC Pathfinder og ERC proof of concept prosjekter. Hensikten er å modne teknologiene og bygge et overbevisende businesscase for spesifikke applikasjoner. Prosjektene skal ha TRL nivå  på mellom 4-6, og både konsortium og enkeltorganisasjoner kan søke her. Prosjekter kan motta opp til 2,5 millioner euro.

 

EIC Accelerator

Dette er kanskje den mest kjente ordningen for startups og små og mellomstore bedrifter i EU, og er ment for å oppskalere high impact innovasjoner med potensial til å skape nye markeder eller forstyrre de eksisterende. Prosjektene skal ligge på TRL nivå mellom 6 og 9, og er ment for enkeltbedrifter. Her kan man søke opp til 2,5 millioner euro i støtte eller 15 millioner euro eller mer i egenkapitalsinvesteringer.

 

Alle prosjekter finansiert av EIC har tilgang til såkalt «Business Acceleration Services», som tilbyr blant annet trenere, mentorer og annen ekspertise samt muligheten til å bli koblet til selskaper, investorer etc.

 

Hva er nytt siden sist?

  • EIC Scale-Up 100 initiativet. Dette skal identifisere de 100 mest lovende deep tech EU selskapene som har potensial til å bli klassifisert som såkalte unicorns
  • Egenkapitalinvesteringer fra EU på over 15 millioner euro. Tidligere har det kun vært mulig å motta opp til 15 MEUR per prosjekt.
  • Økt støtte til kvinnelige innovatører. EU utvikler «innovation gender and diversity index». I tillegg vil 2022 utgaven av «EU Prize for Women Innovators» inkludere ytterligere to priser for innovatører under 35 år. Dvs at det i 2022 skal deles ut totalt seks priser.
  • Selskaper som kommer til intervjufasen i EIC Accelerator vil automatisk motta «Seal of Excellence» selv om de ikke mottar finansiering. Dette vil gjøre det lettere å få støtte gjennom andre ordninger både nasjonalt og på europeisk nivå.
  • Søkere til EIC Accelerator vil også få muligheten til å kommentere evalueringen fra EUs eksperter

 

Ta kontakt med EU rådgiver i Solenergiklyngen maja@solenergiklyngen.no hvis du ønsker å høre mer om mulighetene for din bedrift i EIC. 

English EN Norsk bokmål NO