FNs klimarapport- klimaet endrer seg raskere enn fryktet

solar panels, sunset, sky

FNs klimapanel offentliggjorde 28. februar en oppdatering på den globale klimasituasjonen. Rapporten slår fast at valgene vi tar det kommende tiåret vil bli helt avgjørende for om vi lykkes. Det innebærer en voldsom satsning på fornybar energi og kraftig nedskalering på fossile energikilder. Klimaendringene truer vår eksistens på planeten, og det kommer fram i rapporten […]