FNs klimarapport- klimaet endrer seg raskere enn fryktet

solar panels, sunset, sky

FNs klimapanel offentliggjorde 28. februar en oppdatering på den globale klimasituasjonen. Rapporten slår fast at valgene vi tar det kommende tiåret vil bli helt avgjørende for om vi lykkes. Det innebærer en voldsom satsning på fornybar energi og kraftig nedskalering på fossile energikilder.


Klimaendringene truer vår eksistens på planeten, og det kommer fram i rapporten at det utvilsomt er menneskeskapt. Tidligere varsler om klimaendringer kommer raskere enn ventet, det haster mer enn noen gang å handle. Flere endringer er alt for sent å reversere, og vi må tilpasse oss en del av endringene som kommer. Økosystemer balanserer på en knivsegg, og en tidels grad høyere oppvarming kan få katastrofale følger. Utryddede arter, klimaflyktninger, flom og ekstremvær vil være uunngåelig, selv med en drastisk endring i verdenssamfunnet. Nå er det viktig å begrense skaden så mye som mulig. Blant menneskene er det de ressurssvake som vil merke endringene mest.


Satsing på solkraft og fornybar energi har aldri vært viktigere. Solenergiklyngen vil jobbe hardt for norsk teknologi og være en pådriver for fornybare energiprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

English EN Norsk bokmål NO