RePowerEU – Solenergi en av nøklene til fremtidig energisikkerhet i Europa

EU lanserte nylig en plan som skal gjøre Europa uavhengig av fossile brennstoff fra Russland, i første omgang gass, innen 2030.   RePowerEU kommer som et svar på Russlands invasjon av Ukraina og en oppfølging til verktøykassen for høye energipriser som ble publisert i 2021. Dokumentet adresserer den kombinerte krisen med både energisikkerhet og prisutfordringene […]

Solenergiklyngen støtter felles anbefaling om ny nettleie

15 forbrukerorganisasjoner, deriblant Solenergiklyngen, har kommet til enighet med nettleieselskapene om et kompromiss for ny nettleiemodell. Forslaget til ny modell ble sendt til Olje- og energidepartementet 17.03.   Det er enighet om at prissignalene på nettleien bør motivere til at forbruket jevnes ut. Samtidig har det vært viktig for forbrukerorganisasjonene at ny modell ivaretar viktige miljø- og […]