RePowerEU – Solenergi en av nøklene til fremtidig energisikkerhet i Europa

EU lanserte nylig en plan som skal gjøre Europa uavhengig av fossile brennstoff fra Russland, i første omgang gass, innen 2030.

 

RePowerEU kommer som et svar på Russlands invasjon av Ukraina og en oppfølging til verktøykassen for høye energipriser som ble publisert i 2021. Dokumentet adresserer den kombinerte krisen med både energisikkerhet og prisutfordringene på energi som man står overfor akkurat nå, og tar sikte på å skille Europa fra russisk gass så raskt som mulig, samtidig som innbyggerne skjermes mot økende energiprissjokk.

 

Formålet med RePower EU er å diversifisere gassforsyningene ved å importere LNG (flytende naturgass) og øke produksjon av hydrogen og biodrivstoff i tillegg til å fremskynde utrullingen av fornybar energi som erstatning for gass, til blant annet oppvarming. Tiltakene skal redusere EUs etterspørsel etter russisk gass med to tredjedeler innen utgangen av 2022.

 

Økt satsning på sol i EU

Kommisjonen foreslår en økt satsning på fornybar energi i Europa, inkludert på solenergi. Det er satt et mål om at det skal installeres 15 TWh med takmonterte solkraftverk innen utgangen av året. Inkludert målet om takmontert sol, har EU også satt et mål om 420 GW mer kapasitet fra solkraftverk innen 2030, noe som vil føre til en installert kapasitet på totalt 585 GW i Europa.

 

EU jobber i tillegg med å ferdigstille en strategi for sol som etter planen skal publiseres til sommeren. Basert på en analyse av status for solenergi i Europa vil strategien inneholde en plan for «European Solar Rooftops Initiative», som vil identifisere barrierer, foreslå tiltak for å fremskynde utrullingen og sikre at Europas innbyggere drar nytte av fordelene ved å ha solenergi på taket.

 

Det er for tiden mulig å levere innspill til EUs solstrategi, og Solenergiklyngen jobber med å sammenfatte et innspill på vegne av klyngens medlemmer. Ta gjerne kontakt med EU rådgiver i klyngen maja@solenergiklyngen.no for å bidra.

English EN Norsk bokmål NO