Solenergiklyngen støtter felles anbefaling om ny nettleie

15 forbrukerorganisasjoner, deriblant Solenergiklyngen, har kommet til enighet med nettleieselskapene om et kompromiss for ny nettleiemodell. Forslaget

til ny modell ble sendt til Olje- og energidepartementet 17.03.

 

Det er enighet om at prissignalene på nettleien bør motivere til at forbruket jevnes ut. Samtidig har det vært viktig for forbrukerorganisasjonene at ny modell ivaretar viktige miljø- og forbrukerinteresser, gjennom en forståelig nettleiestruktur for kundene.

 

Det har vært en krevende prosess siden det opprinnelige forslaget til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) for ny nettleie ble kjent, med lavere energiledd (maks 50 %) og et dominerende kapasitetsledd. Solenergiklyngen har sammen med flere forbrukerorganisasjoner påpekt at dette er svært uheldig for satsningen på økt energieffektivisering, og vil blant annet gjøre solcelleinstallasjoner mindre lønnsomt for forbrukerne.


Kompromisset vi har kommet fram til innebærer blant annet et energiledd som nå skal være minimum 50 %, og et kapasitetsledd som fastsettes på gjennomsnittet av flere månedsmakser. Vi håper flere nettselskaper velger å legge seg på et høyt energiledd, og Solenergiklyngen vil jobbe videre for en bedre nettleiemodell for solstrømkunder.


Nyhetssaker:

NRK

EuroPower

English EN Norsk bokmål NO