EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv

EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv eller Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som det heter på EU språket er en del av pakken for bærekraftig finans som ble lagt frem i 2021. Tirsdag vedtok Europaparlamentets juridiske komite sin posisjon på forslaget, og det går nå videre til trilogforhandlinger med Rådet.

 

Direktivet vil sette krav om at alle børsnoterte selskaper og store selskaper i EU må rapportere om risiko og sin påvirkning på miljø og samfunn. Direktivet skal ansvarliggjøre bedrifter i større grad samtidig som investorer og andre får bedre tilgang til sammenlignbar, pålitelig informasjon om bærekraft.

 

CSRD bygger videre på EUs Green Deal strategi, og erstatter direktivet for ikke-finansiell rapportering i EU (Non-Financial Reporting Directive), som ble tatt inn i norsk lov for ikke så lenge siden. Det vil i all hovedsak omfatte større foretak i EU, men er på sikt også tiltenkt å inkludere små og mellomstore bedrifter og Kommisjonen er ventet å lansere tilpassede standarder for SMBer som ikke er omfattet i første omgang men som ønsker å rapportere på frivillig basis.

 

Les pressemeldingen fra Europaparlamentet her.

English EN Norsk bokmål NO