10 viktige punkter ved anskaffelse av solenergianlegg

photovoltaic, solar system, energy

Christian Gjæver Rendall og Oda Andrea Hjelme i MultiConsult ble nylig intervjuet av Teknisk Ukeblad om anskaffelser av solenergi. TUs artikkel tar for seg “de 10 solcellebud” man bør tenke over før man velger å investere.


Oda kommer fra fornybarbransjen og har jobbet som prosjektleder og rådgiver i flere forstudier og anskaffelser i solenergiprosjekter. Christian har jobbet med solcelleprosjekter i flere år. Begge har vært viktige bidragsytere i Solenergiklyngens prosjekt om bærekraftige anskaffelser av solenergi, hvor det skal utarbeides en veileder for anskaffelsesprosessen.


De 10 solcellebud man må tenke over (i korte trekk):


  • Tåler eksisterende tak vekten av solcelleanlegget?
  • Er taket slitt; vil det holde like lenge som levetiden til solcelleanlegget?
  • Elektrisk infrastruktur beregnet for solcelleproduksjon?
  • Vil anskaffelsen være lønnsom nok?
  • Størrelsen på anlegget; krysser det konsesjonsgrensene?
  • Kombinere solceller med andre ENØK-tiltak?
  • Hvor effektive skal solcellene være?
  • Estetikk, er det verneverdige bygg man må ta hensyn til?
  • Plassering av vekselretter?
  • Hvordan er fasilitetene for installatørene?


Hele artikkelen med utfyllende informasjon kan leses her.

English EN Norsk bokmål NO