Dispensasjon for lokal deling av strøm i +CityxChange prosjektet

Dagens regelverk gjør at overskuddsenergi ikke kan kjøpes og selges lokalt uten omsetningskonsesjon. Trondheim kommune har nå fått dispensasjon fra regelverket om deling av strøm til +CityxChange prosjektet i byen. Det gjør at innovative bygg som Brattøra Powerhouse nå kan selge strømmen direkte til nærliggende konsumenter, i stedet for å selge den på nettet. Solenergiklyngen håper dette vil bane vei for fremtidens energisystemer i urbane strøk, som i større grad får egenproduksjon fra sol med kapasitet til selge overskuddsstrøm til naboer.


Modellen for lokalt salg av strøm er utviklet av forskere ved NTNU gjennom EU-prosjektet +CityxChange. IT-selskapet Volue (tidligere Powel) har utviklet en handelsplattform som gjør det mulig å kjøpe og selge energi mellom bygg og ulike eiere. Og Trønderenergi jobber nå med å opprette lokale minimarkeder. Prosumenter i dagens marked må gjennom dagens regelverk selge overskuddsstrømmen de produserer til det overliggende kraftmarkedet, før naboen igjen kjøper tilsvarende kraft fra strømnettet. Energiforsyningen fra plussbygg tar derfor en omvei via strømnettet, det er uheldig når det er mer energibesparende å sende overskuddsstrøm direkte til nærmeste konsument. Transport av elektrisk energi er åpenbart nødvendig der strømforsyningen kommer fra vannkraftverk eller vindkraftverk langt unna, men det medfører også energitap. Opp mot 10 prosent av strømmen som produseres i Norge, går i dag til spille. Det er derfor en dårlig modell å videreføre for solcellesystemer som i mange tilfeller kan fordele strøm med kort transportvei.

English EN Norsk bokmål NO