Solmarkedstall for 2021

Norge installerte 45 MWp ny solenergi i 2021, og 2400 nye solcelleanlegg ble tilkoblet nettet i følge en fersk rapport fra NVE. Vi har nå en samlet kapasitet på 186,5 MWp. De reelle importtallene for solceller til Norge var rundt 60 MWp i 2021, ca. 15 MWp mer enn det som ble registrert i Elhub. Det er flere anlegg som er ferdig bygd, men som ikke ble idriftssatt før utgangen av 2021, blant annet Coop Gardermoen og flere skoler i Oslo. En del solceller ble også lagerført. I Sverige ble det tilkoblet 26 500 solenergianlegg til nettet, med en samlet effekt på 500 MWp. De har nå en samlet effekt fra solenergi på ca. 1,6 GWp. Det er Formel 1 mot Go-kart, til tross for at vi har tilsvarende geografiske utgangspunkt, folketall og fokus på miljø og klima.


Leder for Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen, er ikke imponert over Norges satsning på solenergi.


Det er svakt at regjeringen ikke har en uttalt ambisjon for hva de vil med solkraftproduksjonen i Norge. Med bedre rammebetingelser kan solbransjen  levere 7-10 TWh årlig solstrømproduksjon fra 2030, sier Berentsen.


Solenergi kan i Norge bidra med fornybar kraft der kraften trengs, og det kan bygges ut raskt. Teknologien fungerer svært godt i den norske energimodellen, og kan i samspill med vindenergi jevne ut vannkraftproduksjonen slik at magasinene fylles og tømmes når det er mest lønnsomt. Større nettutbygginger kan utsettes ved å heller produsere strøm lokalt og satse på ENØK. Den norske kraftmodellen der all strømproduksjon foregår i distriktene er utdatert, og ny kraftproduksjon bør også planlegges lokalt der kraften behøves.


Bjørn Thorud i Multiconsult har talt solenergiens sak i Norge i mange år. Han har følgende å si om den videre satsningen i Norge:


I en situasjon hvor vi trenger mer kraft går utviklingen av solkraft alt for sakte, men med enkle grep og rydding i regelverket kan hastigheten økes betydelig. For store bygg er solkraft allerede lønnsomt, mens Enova-støtten for små prosjekter bør videreføres og totalt trengs lite støtte for rask vekst. Solkraften gir oss alle, både privatpersoner og bedrifter, muligheten til å bli en kraftprodusent og dermed bidra til et sikrere og mer kostnadseffektivt kraftsystem i Norge.


Synspunktene til Bjørn Thorud ble også diskutert i Solenergiklyngens egen podcast Solsagt. Episoden kan høres her.


Fremover må myndighetene sørge for at:

  • Solbransjen må få lov til å bidra mer
  • Avgiften på egenprodusert solenergi må bort
  • Energien må kunne deles fritt på eiendommen
  • Solenergikunder skal ikke betale dobbel nettleie
  • Solenergi behøver ikke mer økonomisk støtte – Det er bare hindringene som skal fjernes

English EN Norsk bokmål NO