EU reduserer moms på solcellepaneler til privatboliger

EU har vedtatt et nytt direktiv som reduserer momsen på flere varer, inkludert solcellepaneler. EUs medlemsland vil dermed stå fritt til å bruke en momssats på mellom 0-5 % på solprosjekter til boliger.  

 

Direktivet som ble vedtatt av Rådet før påske tillater EUs medlemsland å redusere merverdiavgiften på visse produkter og tjenester som er i samsvar med EUs miljø- og helsepolitikk. Solcellepaneler for boligbruk er inkludert i dette, sammen med farmasøytiske, prevensjons- og hygieneprodukter, medisinske beskyttelsesprodukter, transport- og persontransporttjenester, bøker, aviser, digitale medier med mer.

 

Direktivet presiserer at EUs medlemsland skal ha mulighet til å fremme bruken av fornybare energikilder ved hjelp av reduserte merverdiavgiftssatser. Landene må lage et tekstutkast til nasjonal lovgivning og sende til momskomiteen innen 7. juli 2022.

 

Les hele direktivet her.

English EN Norsk bokmål NO